Naphimnusz

Naphimnusz

Assisi Szent Ferenc szép himnusza:

"Mindenható, fölséges és jóságos Úr,

Tiéd a dícséret, dicsőség és imádás, És minden áldás.

Minden egyedül téged illet Fölség, És nem méltó az ember, hogy nevedet kimondja.

Áldott légy, Uram, és minden alkotásod, Legfőképpen urunk-bátyánk, a Nap,

Aki a nappalt adja és aki reánk deríti a te világosságod.

És szép ő és sugárzó, nagy ragyogással ékes: A te képed, Fölséges.

Áldjon Uram téged Hold nénénk és minden csillaga az égnek;

Őket az égen alkotta kezed fényesnek, drágaszépnek!

Áldjon Uram tégedet Szél öcsénk, Levegő, felhő, jó és rút idő,

kik által élteted minden te alkotásodat.

Áldjon Uram tégedet Víz hugunk, oly nagyon hasznos ő,

oly drága, tiszta és alázatos.

Áldjon Uram Tűz bátyánk; Vele gyújtasz világot éjszakán.

És szép ő és erős, hatalmas és vidám.

Áldjon Uram téged Földanya nénénk, Ki minket hord és enni ad.

És mindennemű gyümölcsöt terem, füveket és színes virágokat.

Áldjon Uram téged minden ember, ki szerelmedért másnak megbocsát.

És aki tűr gyötrelmet, nyavalyát.

Boldogok, kik tűrnek békességgel, Mert tőled nyernek majd, Fölséges, koronát.

Áldjon Uram nővérünk a testi Halál, Aki elől élő ember el nem futhat.

Akik halálos bűnben halnak meg, jaj azoknak,

És boldogok, akik magukat megadták a Te szent akaratodnak,

Második halál nem fog fájni azoknak.

Dicsérjétek Uramat és áldjátok, És mondjatok hálát neki,

És nagy alázatosan szolgáljátok."

 

1.250 Ft